Fråga, förstå, förklara

Insamlingsstiftelsen Kunskapsverket har som syfte att sammanställa fakta, analysera viktiga samhällsfrågor och förklara resultaten på ett lättillgängligt sätt. Vi är nämligen övertygade om att faktabaserad kunskap är nyckeln till mer konstruktiva samtal, både runt köksbordet och i den offentliga debatten.
MER OM KUNSKAPSVERKET
VAD ÄR KUNSKAPSVERKET?

Vi är en stiftelse för ett faktabaserat samtal.

Hur ligger det egentligen till? Kunskapsverket är en politiskt och ideologiskt oberoende stiftelse vars syfte är att förmedla kunskap baserad på tillgänglig statistik och relevant forskning.


Att hålla sig korrekt informerad i en föränderlig värld kan vara svårt. Ofta är den information vi möter motsägelsefull. Ett stort ansvar ligger på individen att värdera vilka källor som är riktiga och hur de passar in i ett sammanhang. Här vill Kunskapsverket hjälpa till.


På Kunskapsverket frågar vi oss hur det ligger till, vi tar fram fakta för att försöka förstå de stora sammanhangen och förklarar på ett lättillgängligt sätt vad vi har lärt oss, till exempel via den här websidan.

VARFÖR BEHÖVS VI?

För att öka förståelsen, inte driva på åsikterna.

De flesta av oss – oavsett politisk tillhörighet – vill att Sverige ska vara ett bra land att leva i. Definitionen av bra, till exempel graden av inkomstutjämning, kommer alltid att skilja sig åt mellan olika politiska läger. Viktigt är att de som deltar i debatten är överens om startpunkten. Här menar vi att det finns ett glapp att fylla.

Kunskapsverket vill fokusera på samhällsfrågor där debatten baseras på otillräcklig eller motsägelsefull information. Vad som faktiskt är observerbart ska inte skilja sig åt baserat på ideologier och värderingar. Vi ska bidra till att öka förståelsen av samhället, inte driva på åsikterna om det.

Till skillnad från ledarsidor, tankesmedjor och lobbyorganisationer har Kunskapsverket inga politiska eller ideologiska syften och vi vill inte heller leverera policyrekommendationer eller prognoser. Vår målgrupp är alla som söker faktabaserad kunskap i viktiga samhällsfrågor.

VILKA ÄR VI?

Vi är politiskt oberoende och faktafixerade.

Insamlingsstiftelsen Kunskapsverket etablerades 2022. Grundare är Claes Ekström och Bengt Baron, båda med mångårig erfarenhet av svenskt näringsliv och av ideella organisationer, samt Johanna Jeansson, nationalekonom med bakgrund från Riksbanken och Dagens Industri.

Den dagliga analysverksamheten bedrivs på Kunskapsverkets kansli som ansvarar för att ta fram rapporter, faktablad och presentationer.

Bland våra medarbetare finns forskare och analytiker med bakgrund från näringsliv, myndigheter och universitetsvärlden. Tillsammans har vi flera decenniers erfarenhet av att analysera samhällsfrågor från olika perspektiv.

Kansliet

Kansliet på Kunskapsverket
Sebastian Ekberg, Johanna Jeansson och Alice Hallman

Expertrådet säkerställer objektivitet

Kunskapsverkets politiska och ideologiska oberoende genomsyrar organisationen. Stiftelsens stadgar slår fast att vårt ändamål är att sammanställa fakta för att förmedla politiskt och ideologiskt oberoende information. Som stiftelse har Kunskapsverket inga ägare eller medlemmar. Det är i stället styrelsens uppgift att se till att uppdraget som stiftelsen instiftades för också utförs.

Dessutom har Kunskapsverket ett Expertråd bestående av representanter från universitet och näringsliv som ska säkerställa att det löpande analysarbetet bygger på vetenskapliga verktyg och akademiska metoddiskussioner. Slutligen är kansliet oberoende när det gäller val av ämnen att analysera och i sina slutsatser.

Expertrådet

Expertrådet på Kunskapsverket
Shirin Ahlbäck-Öberg, Hans-Gunnar Axberger, Jan Larsson, Lars Calmfors

Finansiering

Kunskapsverket är en insamlingsstiftelse som förlitar sig på bidrag från enskilda personer. Följaktligen tar stiftelsen inte emot donationer från stat eller kommuner. Inte heller tar stiftelsen emot bidrag från politiska partier eller intressegrupper, som fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Kunskapsverkets oberoende betyder att det inte går att betala stiftelsen för att kansliet ska analysera en viss fråga. Stiftelsen tackar även nej till gåvor och anslag som inte är förenliga med Kunskapsverkets ändamål och/eller i övrigt kan äventyra stiftelsens oberoende.